Casa de Cultura Girona

Plaça de l'Hospital, 6

Anima a más personas a donar: