Sala del Comú Montmajor

Plaça del Mercat, 1

10 a 14 h

Reserva hora per donar sang

Anima més persones a donar: