Diari el 9Nou Vic

Plaça de la Catedral, 2

16.30 a 20 h

Reserva hora per donar sang

Anima més persones a donar: