Centre d'Entitats Les Monges Artesà de Segre

Plaça de la Nació Catalana, 1

17 a 21 h

Reserva hora per donar sang

Anima més persones a donar: