C.P.C.J. Polidor Sant Adrià

Plaça Guillermo Vidaña i Haro, s/n

De 10 a 14 i de 17 a 21 h

Reserva hora per donar sang

Anima més persones a donar: