Acadèmia Catòlica de Sabadell

St. Joan, 20

17 a 20.30 h

Reserva hora per donar sang

Anima més persones a donar: