Associació de Veïns Les Clotes Vilafranca

Plaça de la Verema, 1

Dia 20: 17 a 21 h

Dia 21: 10 a 14 h

Reserva hora per donar sang

Anima més persones a donar: