Casa de Cultura Abrera

Federico Garcia Lorca, 17

de 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Reserva hora per donar sang

Anima més persones a donar: