Casal Municipal de la Vila (La Galera)

Peixateria, 16

16.30 a 20.30 h

Reserva hora per donar sang

Anima més persones a donar: