Casal de la Gent Gran Argentona

Avinguda Puig i Cadalfach, 24

10 a 14 i 17 a 21 h

Reserva hora per donar sang

Anima més persones a donar: