Casa de Cultura Girona

Plaça de l'Hospital, 6

Reserva hora per donar sang

Anima més persones a donar: