Centre Cívic de Ferreries Tortosa

Plaça de Joan Monclús, 1

9.30 a 13.30 h

Reserva hora per donar sang

Anima més persones a donar: