Campanyes a les xarxes socials

Moviment dels afectats de la tireta

Anima més persones a donar: